Guitar Wireless

Sennheiser logo white
Sennheiser logo white

Guitar Wireless

  • Sennheiser Guitar Wireless Beltpack Transmitter

    Wireless RF Systems available for rent at AV Vegas Backline

     

  • Sennheiser EM 500 G3 Guitar Wireless Receiver
Full Gear List